Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Via onze webwinkel worden privacy gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten waarde aan uw privacy en veiligheid en verwerken uw gegevens daarom zorgvuldig en beveiligd volgens de eisen van de huidige privacywetgeving. In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring vragen hebben, dan kan u contact met ons opnemen via info@matthewsmuziek.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 Augustus 2018.


 

Matthews Musical Instruments (hierna Matthew’s Muziek), gevestigd aan Lingerzijde 30-32 1135AR Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Matthew’s Muziek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuuradres
  • Betalingsgegevens
  • Orderhistorie
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • IP-adres
  • Locatiegegevens

 

Doeleinden voor het verzamelen van uw gegevens

Matthew’s Muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen betaalverkeer: Om uw betaling af te ronden kiest u een betalingsmethode. Verdere betalingsgegevens worden alleen gedeeld met de verwerker van het betalingsverkeer en/of met uw bank. Ten behoeve van fraudepreventie maken wij indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens. In het geval van een officieel verzoek van een autoriteit op het gebied van orde- en rechtshandhaving delen we gegevens.

Afhandelen Bestelling: Om bestellingen te kunnen afhandelen maken wij gebruik van uw naam- en adresgegevens. We bewaren deze gegevens ook nadat de bestelling is afgerond, om u op een later moment beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij inruilen of retourneren, garantie of vragen over uw aankoop. Indien noodzakelijk voor het afhandelen van de bestelling, verstrekken wij uw gegevens ook aan derden, zoals partners die de bezorging van uw bestelling verzorgen.

Communicatie: Om communicatie mogelijk te maken omtrent de afhandeling van uw bestelling of vragen van u te kunnen beantwoorden, maken wij gebruik van de door u verstrekte contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer. Om de kwaliteit en efficiëntie van de communicatie op een later moment te verbeteren, slaan wij de inhoud van deze communicatie en/of eventuele notities hierbij op en een beveiligde omgeving.

Uitvoering wettelijke plicht: Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht, bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn. De Nederlandse Belastingdienst vereist een bewaartermijn van administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens van ten minste 7 jaar.

Noodzakelijke Informatie verstrekking: Indien een wijziging in onze dienstverlening, of een gebrek in een door u aangekocht product het vereist om u daarover in te lichten, zullen wij contact met u proberen opnemen. Wij streven er uiteraard naar om dit tot een absoluut minimum te beperken.

Verzenden van onze nieuwsbrief: Wij bieden de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Hierin houden wij u op de hoogte van nieuwe producten in ons assortiment, interessante aanbiedingen en activiteiten. Wij streven er naar om maximaal twee keer per maand een nieuwsbrief uit te sturen. Soms sturen wij een gerichte nieuwsbrief naar een geselecteerde groep waarvoor deze relevant is. Voor de selectie maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens als locatie en bestelhistorie. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bovengenoemde persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang deze nodig zijn om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de genoemde fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Matthew’s Muziek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matthew’s Muziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Matthew’s Muziek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Matthew’s Muziek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Matthew’s Muziek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@matthewsmuziek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Matthew’s Muziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@matthewsmuziek.nl